Pracownia Badań Psychologicznych PSYCHOTECHNIKA

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna jest to pierwsze spotkanie psychologa z osobą zgłaszającą się po pomoc. Spotkanie to może odbywać się z jedną osobą, małżeństwem lub parą czy rodziną. Konsultacja psychologiczna jest rutynowym działaniem, lecz absolutnie koniecznym i ma na celu wstępne rozpoznanie sytuacji życiowej i emocjonalnej pacjenta. Psycholog musi poznać pacjenta i zdiagnozować dręczące go problemy i dopiero po takim wstępnym rozpoznaniu może zdecydować o sposobach dalszego postępowania (np. porada psychologiczna, psychoterapia lub skierowanie do innego specjalisty)

Na wizytę z psychologiem może zapisać się każdy, kto tylko odczuwa taką potrzebę. Do najczęstszych problemów, z którymi zgłaszają się Klienci należą:

 • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
 • depresja i obniżony nastrój
 • stany lękowe
 • uzależnienia
 • kłopoty w związku, takie jak np. zdrada, rozwód
 • problemy w relacjach z bliskimi
 • kłopoty w pracy lub utrata pracy
 • trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby

Podczas spotkania Klient przedstawia zagadnienie, które chciałby omówić z psychologiem. Jest to luźna narracja, ukierunkowana na przedstawienie jak największej ilości informacji. Zawsze na początku spotkania psycholog pyta Klienta o cel, jaki chciałby osiągnąć podczas konsultacji psychologicznej.

Aby dokonać pełnej diagnozy problemu, w przypadku gdy Klient zdecyduje się na kontynuowanie spotkań, wywiad psychologiczny często wspomagamy takimi narzędziami jak testy psychologiczne.

Badania psychologiczne – psychologia pracy

Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie badań psychologicznych ich pracowników. Badania wykonywane są w celu określenia braku lub istnienia przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Wykonujemy badania osób:

 • wykonujących pracę, która wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • kierujących pojazdami służbowymi,
 • kierujących maszynami budowlanymi i drogowymi (m.in. dźwigami, żurawiami, koparkami),
 • będących operatorami wózków widłowych,
 • wykonujących pracę na wysokości.

Termin kolejnego badania psychologicznego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy.

Diagnoza psychologiczna

Wykonujemy również badania i opis:

 • cech osobowości i temperamentu,
 • sprawności intelektualnej,
 • kompetencji społecznych,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Diagnoza pomaga określić, jaka osoba jest w swoim codziennym życiu, zachowaniu, postawach i wyborach. Pokazuje stałe tendencje i składowe jej struktury psychicznej.

Diagnoza objęta jest tajemnicą zawodową, co oznacza, że jest udostępniana wyłącznie osobie badanej.

Dla kogo diagnoza psychologiczna?

Badanie to proponujemy każdemu, kto chce lepiej zrozumieć siebie, osobom, które doświadczają przerastających je problemów życia codziennego, a chcących poznać przyczynę tego stanu rzeczy, każdemu, kto pragnie zmian w swoim życiu lub potrzebuje fachowej oceny na potrzeby zawodowe lub inne.

Badania psychotechniczne – cena

Cena badań psychologicznych dla kierowców jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. i wynosi obecnie 150 zł.

Cennik pozostałych badań psychologicznych:

 • badania z psychologii pracy: 60-80 zł
 • poradnictwo zawodowe, diagnoza osobowości: 100 zł

Firmom decydującym się na stałą współpracę oferujemy korzystne warunki oraz niższe ceny.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej w celu umawiania wizyt.