Pracownia Badań Psychologicznych PSYCHOTECHNIKA

Oferta

Badania psychologiczne kierowców

Wykonujemy badania:

 • kwalifikacyjne, w związku z ubieganiem się o prawo jazdy kat. C, C+E, D, D+E,
 • osób przedłużających ważność uprawnień w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E,
 • kierowców zawodowych – wszystkich kategorii prawa jazdy w związku z wykonywaniem pracy na stanowisku kierowcy,
 • Instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy,
 • kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
 • kierowców taksówek,
 • kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy (kierowanie po alkoholu, przekroczenie limitu punktów karnych, spowodowanie wypadku).

Co warto wiedzieć o badaniach psychologicznych dla kierowców?

Jeśli:

 • jesteś kandydatem na zawodowego kierowcę,
 • chcesz przedłużyć swoje uprawnienia jako kierowcy lub podwyższyć kategorie prawa jazdy,
 • jesteś instruktorem lub egzaminatorem nauki jazdy,
 • jesteś kierowcą pojazdów uprzywilejowanych,
 • kierujesz tramwajem,
 • wykonujesz przewóz drogowy osób i mienia,
 • zostałeś skierowany przez Policję lub starostę (np. za przekroczenie limitu 24 punktów karnych) albo lekarza (weryfikacja ewentualnych przeciwskazań do kierowania pojazdami),

to znaczy, że musisz wykonać badania psychotechniczne dla kierowców.

Jeśli badanie wykonywane jest w zakresie medycyny pracy, potrzebne jest na nie skierowanie – od lekarza medycyny pracy lub od pracodawcy.
Jeśli utraciłeś/-aś prawo jazdy, to skierowanie również jest niezbędne, ale wystawi je Komenda Policji lub Starosta.

Na badanie należy przyjść zdrowym i wypoczętym, co najmniej na 24 godziny przed badaniem nie powinno się spożywać alkoholu ani zażywać innych substancji odurzających lub obniżających sprawność.

Ponadto należy mieć ze sobą:

 • dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty) i prawo jazdy,
 • stosowane do prowadzenia pojazdu okulary (lub soczewki kontaktowe) i ewentualny aparat słuchowy (jeśli się używa),
 • właściwe skierowanie na badania psychotechniczne.

Badania prowadzi psycholog posiadający odpowiednie kompetencje i uprawnienia (uprawnienia do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu nr 2/2018 w ewidencji psychologów prowadzonej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego) i trwa ok. 1,5 godziny. Aczkolwiek każdego klienta traktujemy indywidualnie i poświęcamy mu tyle czasu, ile potrzeba, by wyjaśnić wszystkie kwestie i omówić badanie.

Na początku zostaniesz poproszony/-a o wypełnienie ankiety i kwestionariusza osobowości. Kolejnym punktem jest wykonanie tekstów weryfikujących prawidłowość procesów poznawczych i sprawności intelektualnej. Ostatnim etapem badań są testy aparaturowe wykonywane w celu sprawdzenia sprawności psychomotorycznej.
Po skończeniu badań i testów prowadzący je psycholog podsumowuje je i przygotowuje orzeczenie stosownie do otrzymanych wyników.

Kierowcy zawodowi, osoby przedłużające uprawnienia w ramach kategorii prawa jazdy, osoby kierujące pojazdem uprzywilejowanym lub przewożące wartości pieniężne, instruktorzy i egzaminatorzy nauki jazdy, kierowcy taksówek: 

 • obowiązkowe badania co 5 lat (do 60. roku życia)
 • lub 30 miesięcy (po 60. roku życia).
 •  

Badania kierowców zawodowych:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (U. 2014 poz. 937 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (U. 2014 poz. 949)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (U. 2011 nr 30 poz. 151)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371)

Badania z zakresu medycyny pracy:

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (U. 1997 nr 96 poz. 593)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (U. 1974 nr 24 poz. 141)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (U. 1996 nr 69 poz. 332)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (U. 2010 nr 131 poz. 888)

Wyniki badań omawiamy każdorazowo z klientem, wyjaśniając decyzję w orzeczeniu. Jeśli jednak nie zgadzasz się z negatywnym postanowieniem, możesz w ciągu 14 dni w naszej Pracowni złożyć wniosek o ponowne badanie psychotechniczne do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Rzeszowie.

Jeśli jesteś zawodowym kierowcą, Twoje orzeczenie jest ważne bez względu na miejsce zatrudnienia. Aczkolwiek Twój pracodawca może wymagać ponownego badania.
Jeśli jednak jako posiadacz prawa jazdy kategorii B posługujesz się samochodem służbowym i zmieniłeś pracę, musisz ponownie wykonać badania psychologiczne dla kierowców.

Badania psychologiczne – psychologia pracy

Zapraszamy pracodawców do współpracy w zakresie badań psychologicznych ich pracowników. Badania wykonywane są w celu określenia braku lub istnienia przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Wykonujemy badania osób:

 • wykonujących pracę, która wymaga szczególnej sprawności psychofizycznej,
 • kierujących pojazdami służbowymi,
 • kierujących maszynami budowlanymi i drogowymi (m.in. dźwigami, żurawiami, koparkami),
 • będących operatorami wózków widłowych,
 • wykonujących pracę na wysokości.

Termin kolejnego badania psychologicznego zgodnie z zaleceniami lekarza medycyny pracy.

Poradnictwo zawodowe

Zapraszamy też obecnych i przyszłych pracowników na badania określające ich predyspozycje zawodowe. Prowadzimy konsultacje i badania związane z doborem zawodu zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami i zdolnościami, pomagamy w wyborze dalszej drogi rozwoju i kształcenia.

Jeśli nie wiesz:

 • jaką szkołę lub kierunek studiów obrać,
 • jakie są Twoje mocne i słabe strony,
 • co chciałbyś robić w przyszłości/jaki cel osiągnąć,

to wizyta w naszej Pracowni może Ci pomóc lepiej określić siebie na drodze zawodowej.

Pracodawcom polecamy nasze usługi z zakresu doboru pracowników na określone stanowisko pracy.

Diagnoza psychologiczna

Wykonujemy również badania i opis:

 • cech osobowości i temperamentu,
 • sprawności intelektualnej,
 • kompetencji społecznych,
 • umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Diagnoza pomaga określić, jaka osoba jest w swoim codziennym życiu, zachowaniu, postawach i wyborach. Pokazuje stałe tendencje i składowe jej struktury psychicznej.

Diagnoza objęta jest tajemnicą zawodową, co oznacza, że jest udostępniana wyłącznie osobie badanej.

Dla kogo diagnoza psychologiczna?

Badanie to proponujemy każdemu, kto chce lepiej zrozumieć siebie, osobom, które doświadczają przerastających je problemów życia codziennego, a chcących poznać przyczynę tego stanu rzeczy, każdemu, kto pragnie zmian w swoim życiu lub potrzebuje fachowej oceny na potrzeby zawodowe lub inne.

Badania psychotechniczne kierowców, Rzeszów – cena

Cena badań

Cena badań psychologicznych dla kierowców jest uregulowana Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 08.07.2014 r. i wynosi obecnie 150 zł.

Cennik pozostałych badań psychologicznych:

 • badania z psychologii pracy: 60-80 zł
 • poradnictwo zawodowe, diagnoza osobowości: 100 zł

Firmom decydującym się na stałą współpracę oferujemy korzystne warunki oraz niższe ceny.

Zapraszamy do rejestracji telefonicznej w celu umawiania wizyt.